NIEPUBLICZNE ANGLOJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE – MY ENGLISH NURSERY SCHOOL     bilska logo nursery 01 

Zapraszamy do udziału w zajęciach w grupie przedszkolnej dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia organizowane są i prowadzone w sposób najbardziej zbliżony do naturalnych metod wychowawczych - do wychowania w wieloosobowej rodzinie, wśród rówieśników, dzieci starszych i młodszych. Poprzez nieograniczoną wzajemną życzliwość, poprzez ciepło i serdeczność, poprzez uczenie wzajemnej pomocy, razem zapewniamy szanse wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Spokojną, zrównoważoną pracą, opartą na sprawdzonych metodach dydaktyczno-pedagogicznych osiągniemy najlepsze przygotowanie dzieci do późniejszego życia w trudnych warunkach dzisiejszego społeczeństwa. Stawiamy na współpracę na zasadach bliskich tradycyjnej rodzinie, gdzie starsze dzieci pomagają młodszym, gdzie młodsze także starają się uczestniczyć w tym „rodzinnym” życiu w miarę swoich możliwości. Stawiamy na integrację ponad środowiskową, na wyrobienie społecznie pożądanych więzi międzyludzkich w jak najszerszym zakresie, już na tym podstawowym i najważniejszym etapie rozwoju człowieka.Zasadą jest wszechstronne poznanie dziecka i jego potrzeb, dlatego oczekujemy bliskiej współpracy z Rodzicami. Chcemy wiedzieć jakie wsparcie potrzebne jest wszystkim Dzieciom oraz każdemu z osobna. Zapraszamy do MY ENGLISH NURSERY SCHOOL.

• Zajęcia odbywają się głównie w jednej, zintegrowanej grupie. Na zajęciach kierowanych Dzieci dzielone są na podgrupy wiekowe.
• Podstawowe godziny pracy to 6.30 - 16.30, aczkolwiek jesteśmy w stanie dostosować się do indywidualnych potrzeb Rodziców .
• Realizujemy program edukacyjno-wychowawczy zgodnie z zasadami określonymi przez MEN.
• W ciągu dnia Dzieci otrzymują cztery posiłki, oraz nieograniczoną ilość napojów.
• Zajęcia są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz angielskim, dzieci przyswajają zatem w podobnym stopniu dwa języki równocześnie.
• W ramach czesnego zapewniamy:
- realizację programu edukacyjnego, również dla zerówki,
- pomoce naukowe i przybory,
- opiekę logopedy, psychologa i pedagoga,
- część kosztów związanych z imprezami wyjściowymi,
- opiekę kadry kochającej dzieci i posiadającej odpowiednie przygotowanie

- zajęcia dodatkowe :

                                                                                                                                                                                                                                                                               
      - logorytmika,

      - gimnastyka ogólnorozwojowa,

      - kółko teatralne,

      - zajęcia indywidualne w zależności od potrzeb konkretnego Dziecka,

      - warsztaty, których tematyka uzgadniana jest z Rodzicami.

 facebook.com

OPŁATY:  

• WPISOWE - w wysokości 300 zł dla rozpoczynających naukę.
  Wpisowe w całości przeznaczone jest na zakup indywidualnych przedmiotów niezbędnych do przebywania w przedszkolu, uczestnictwa w zajęciach itp.


• OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU w zależności od wybranej opcji :

  - miesięczna opłata stała 650 zł za 6-8,5 godzin opieki, nauki i zabawy z dzieckiem,

  - miesięczna opłata stała 450 zł  za 5,5 godzin opieki, nauki i zabawy z dzieckiem,

  - karnet  o wartości 350 zł uprawniający do 80 godzin pobytu w przedszkolu w danym miesiącu, z możliwością przedłużenia

    na kolejny miesiąc; z opcji tej  można skorzystać jeśli istnieją wolne miejsca w przedszkolu  (pierwszeństwo posiadają Dzieci zapisane na pobyt stały - czesne)

  - 12 zł za godzinę pobytu dziecka, w przypadku opcji godzinowej

 
• OPŁATY ZA WYŻYWIENIE - 12,50 zł dziennie, za cztery posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.

SZYBKI KONTAKT

 

41-809 Zabrze
ul. Obrońców Westerplatte 6g

504 469 805

 

kontakt@bmbilska.pl